KAKO JE NASTALA OVA IGRAČKA?

Iz igre jedne maštovite mame sa svojim detetom.

Ne znajući u prvom momentu kakvu blagodet čini svom detetu, sve je bilo na nivou igre koju je dete obožavalo, a kao krajnji efekat desila se mašta, i to ona najkreativnija.

Priče koje su mama i dete smišljali istovremeno su i vizualizovali, a takve su priče stvarale nove mogućnosti. Od pasivnog slušaoca, dete prerasta u učesnika prvo kroz igranje figurama, a kada je dovoljno sazrelo i kroz aktivno učešće u stvaranju priča.

Mama je priče pričala tako da ostavlja prostor detetu da ih dopuni ili izmeni. Naredni korak bio je zadati detetu temu iz koje će nastati njegova priča. Navodeći ga pitalicama ili davanjem sugestija priče su postale celovite.

en_USEnglish